Định tính thành phần hóa học và phân lập saponin từ lá loài Weigela florida (Bunge) A. DC

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Hùng*, Từ Quang Tân, Chu Hoàng Mậu

Từ khóa:

saponin toàn phần, triterpenoid saponin, Weigela florida (Bunge) A. DC, 3-O-α-L-arabinopyranosylhederagenin 28-O-β-D-xylopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl ester

Tóm tắt

Chi Weigela thuộc họ Kim ngân (Caprifoliaceae) được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền tại các nước châu Á. Các hợp chất hóa học tách chiết từ các loài thuộc chi thực vật này có nhiều hoạt tính sinh học mạnh như kháng viêm, kháng ôxy hóa, kháng bổ thể, miễn dịch và gây độc trên một số dòng tế bào ung thư. Nghiên cứu định tính thành phần hóa học của phần lá loài Weigela florida (Bunge) A. DC, một loài cây cảnh dạng bụi cho thấy có các thành phần flavonoid, tannin, terpenoid và triterpenoid saponin, tuy nhiên không có các hợp chất glycoside tim, alkaloid và steroid. Hàm lượng saponin toàn phần trong cao chiết được định lượng theo phương pháp sắc ký phân bố ngược dòng thu được kết quả đạt 2,66% (wt%) so với mẫu thô ban đầu. Nghiên cứu đã phân lập được một triterpenoid saponin hai mạch đường có phần algycone dạng hederagenin bằng các phương pháp sắc ký, kết hợp với phương pháp phổ hiện đại (1 và 2 chiều NMR) và phổ khối lượng (ESI-MS).

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).23-29

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Đức Hùng*, Từ Quang Tân, Chu Hoàng Mậu

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-03-25

Ngày nhận bài 13/1/2022; ngày chuyển phản biện 18/1/2022; ngày nhận phản biện 14/2/2022; ngày chấp nhận đăng 17/2/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Đức Hùng*, Từ Quang Tân, Chu Hoàng Mậu. (2023). Định tính thành phần hóa học và phân lập saponin từ lá loài Weigela florida (Bunge) A. DC. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(3). https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).23-29

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên