Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu hoá lý và hoá sinh của tỏi trong quá trình lên men tỏi đen Tải xuống Tải xuống PDF