Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu hoá lý và hoá sinh của tỏi trong quá trình lên men tỏi đen

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hạnh*, Tống Xuân Hoa, Nguyễng Văn Hưng
  • Hoàng Giang

Từ khóa:

lên men, tỏi, tỏi đen

Tóm tắt

Tỏi đen được tạo ra bởi các phản ứng hóa sinh xảy ra trong quá trình chế biến tỏi tươi nhờ sự kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự biến đổi đặc tính lý hoá của một số giống tỏi trong quá trình lên men tỏi đen. Tỏi dùng trong nghiên cứu bao gồm 4 mẫu: tỏi một nhánh Hải Dương, tỏi nhiều nhánh Trung Quốc, Hải Dương và Lý Sơn được xử lý, chế biến theo quy trình có kiểm soát nhiệt độ (85-90oC) và độ ẩm (80-90%). Những biến đổi của một số chỉ tiêu hoá lý và hoá sinh trong quá trình lên men như độ ẩm, màu sắc, hàm lượng đường khử, polyphenol tổng số, axit tổng số, chỉ số chống ôxy hoá và hoạt lực enzym alliinase được đánh giá ở 4 mẫu tỏi. Kết quả cho thấy, tỏi một nhánh Hải Dương là nguồn nguyên liệu sản xuất tỏi đen thích hợp nhất trong 4 nguyên liệu nghiên cứu.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).68-72

Chỉ số phân loại

2.10

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Hạnh*, Tống Xuân Hoa, Nguyễng Văn Hưng

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Giang

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, 1 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-03-25

Ngày nhận bài 6/6/2022; ngày chuyển phản biện 10/6/2022; ngày nhận phản biện 27/6/2022; ngày chấp nhận đăng 1/7/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Hạnh*, Tống Xuân Hoa, Nguyễng Văn Hưng, & Hoàng Giang. (2023). Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu hoá lý và hoá sinh của tỏi trong quá trình lên men tỏi đen. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(3). https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).68-72

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ