Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác (TFCC) loại IB (Palmer) Tải xuống Tải xuống PDF