Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác (TFCC) loại IB (Palmer)

Các tác giả

  • Lê Gia Ánh Thỳ*, Nguyễn Viết Tân

Từ khóa:

phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi, tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác

Tóm tắt

Tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác (TFCC) loại IB theo Palmer là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau bờ trụ cổ tay. Điều trị phẫu thuật trong tổn thương này chủ yếu là kỹ thuật mổ mở và nội soi khâu phục hồi TFCC. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả kết quả của 2 phương pháp mổ mở và nội soi trong điều trị TFCC loại IB theo Palmer. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp hồi cứu trên 18 bệnh nhân được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP Hồ Chí Minh) từ năm 2019 đến 2021. Kết quả có 13 bệnh nhân là nữ và 5 bệnh nhân nam với tuổi trung bình lần lượt là 34,8±8,1 và 19,4±2,3 tuổi. Trong đó có 10 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi (chiếm 55,6%) và 8 bệnh nhân được thực hiện mổ mở khoan đường hầm xuyên xương (chiếm 44,4%). Thời gian theo dõi trung bình trong nhóm mổ nội soi là 17,6±9,7 tháng và mổ mở là 18,8±4,6 tháng. Điểm đau VAS trung bình trong nhóm mổ nội soi là 1,3±1,8 và mổ mở là 0,62±0,74 tại thời điểm theo dõi cuối cùng. Nhóm mổ nội soi có số điểm trung bình là 83±15,1 và mổ mở là 88,1±8,4 theo thang điểm Mayo (p>0,05). Trong tất cả các trường hợp, có 8 trường hợp cho kết quả rất tốt, 6 trường hợp tốt, 3 trường hợp khá và 1 trường hợp xấu. Biến chứng thường gặp trong nhóm mổ nội soi là tổn thương thần kinh trụ (2 trường hợp) và cộm chỉ (2 trường hợp), tiếp theo là viêm gân duỗi cổ tay trụ (ECU) và đau nhiều ở 1 trường hợp. Ở nhóm mổ mở, có 2 trường hợp cộm chỉ và 1 trường hợp nhiễm trùng chân đinh. Qua đó cho thấy cả 2 phương pháp điều trị TFCC loại IB đều cho kết quả tốt tương tự nhau, việc lựa chọn phương pháp có thể tùy thuộc vào mức độ thành thục các phương pháp của phẫu thuật viên. Tuy nhiên, nguy cơ tổn thương thần kinh trụ cao hơn ở nhóm mổ nội soi.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(3DB).12-17

Chỉ số phân loại

3.2

Tiểu sử tác giả

Lê Gia Ánh Thỳ*, Nguyễn Viết Tân

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-03-29

Ngày nhận bài 27/1/2023, ngày gửi phản biện 1/2/2023, ngày nhận phản biện 24/2/2023, ngày chấp nhận đăng 1/3/2023

Cách trích dẫn

Lê Gia Ánh Thỳ*, Nguyễn Viết Tân. (2023). Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương phức hợp sụn sợi tam giác (TFCC) loại IB (Palmer). Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(3ĐB). https://doi.org/10.31276/VJST.65(3DB).12-17