Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát một số đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn <i>Streptomyces diastatochromogenes</i> VNUA27 sử dụng trong kiểm soát nấm bệnh hại cây chuối Tải xuống Tải xuống PDF