Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích di truyền liên kết phát hiện người mang gen đột biến <i>PKD1</i> gây bệnh thận đa nang Tải xuống Tải xuống PDF