Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng của người bệnh nuôi ăn qua sonde tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Tải xuống Tải xuống PDF