Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả ghép thận và xử trí các biến chứng sớm sau ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Tải xuống Tải xuống PDF