Kết quả ghép thận và xử trí các biến chứng sớm sau ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Các tác giả

  • Lê Thị Hương Lan*
  • Trần Ngọc Tuấn

Từ khóa:

biến chứng sau ghép, phẫu thuật ghép thận, xử trí biến chứng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, khảo sát các biến chứng ngay sau ghép và kết quả xử trí các biến chứng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp quan sát mô tả, chọn mẫu toàn bộ trên 29 bệnh nhân (BN) được ghép thận đủ tiêu chuẩn lựa chọn, có chỉ định ghép thận. Kết quả cho thấy, 24/29 (82,8%) BN phẫu thuật lấy thận trái, chỉ có 5/29 (17,2%) BN lấy thận phải. Phẫu thuật nối động mạch thận tận - tận có 24/29, 5 trường hợp còn lại nối động mạch thận tận - bên. 100% các trường hợp thận ghép đặt vào hố chậu phải. Có 5 trường hợp tạo hình động mạch kiểu nòng súng, 29/29 trường hợp khâu nối tĩnh mạch thận với tĩnh mạch chậu ngoài. 100% các ca ghép trồng niệu quản vào bàng quang theo kỹ thuật Lich - Gregoir. Tất cả các BN ghép thận đều có nước tiểu ngay trên bàn mổ, thể tích nước tiểu sau 24 giờ trung bình là 6.327±2.479 ml, sau 4 tuần thể tích nước tiểu là 2.983±1.784 ml. Sau 5 ngày chức năng thận trở lại gần bình thường với nồng độ ure trung bình 8,2±6,0 mmol/l, creatinin 118,3±27,52 µmol/l và kali 4,1±0,6 mmol/l. Xử lý kịp thời các biến chứng ngoại khoa: có khối dịch quanh thận (5/29) và tụ máu (1/29); xử trí: mổ lại, hút dịch quanh thận; 3 trường hợp hỗ trợ chạy thận nhân tạo. Nhiễm trùng tại chỗ vết mổ (1/29) và đường tiết niệu do E. Coli, nấm từ âm đạo (1/29). Xử trí: cấy nước tiểu, làm kháng sinh đồ, điều trị kháng sinh. Tóm lại, 29/29 (100%) BN ghép thận từ người cho sống thành công, phẫu thuật lấy thận trái là chủ yếu. Phẫu thuật nối động mạch thận tận - tận chiếm đa số. Biến chứng sớm sau ghép là có khối dịch quanh thận, tụ máu, nhiễm trùng với tỷ lệ thấp, kết quả xử trí các biến chứng BN ổn định.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).20-24

Chỉ số phân loại

3.2

Tiểu sử tác giả

Lê Thị Hương Lan*

Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 479 Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Trần Ngọc Tuấn

Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 479 Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 7/6/2022; ngày chuyển phản biện 10/6/2022; ngày nhận phản biện 8/7/2022; ngày chấp nhận đăng 12/7/2022

Cách trích dẫn

Lê Thị Hương Lan*, & Trần Ngọc Tuấn. (2023). Kết quả ghép thận và xử trí các biến chứng sớm sau ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).20-24

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược