Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hiệu quả của xét nghiệm sàng lọc alen <i>HLA-A*31:01</i> và <i>HLA-B*15:02</i> bằng kỹ thuật multiplex real-time PCR trong giảm nguy cơ dị ứng thuốc Carbamazepine Tải xuống Tải xuống PDF