Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công (<i>Cymbidium wenshanense</i>) bằng phương pháp nuôi cấy <i>in vitro</i> Tải xuống Tải xuống PDF