Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu điều kiện chế biến nước uống lên men từ mãng cầu xiêm (<i>Annona muricata</i> L.) sử dụng nấm men <i>Saccharomyces cerevisiae</i> RV002 Tải xuống Tải xuống PDF