Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản Tải xuống Tải xuống PDF