Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả bước đầu ứng dụng quy trình chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi bệnh teo cơ tủy tại Học viện Quân y Tải xuống Tải xuống PDF