Quay trở lại chi tiết bài báo Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng Tải xuống Tải xuống PDF