Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng đối kháng của một số giống lúa (<i>Oryza sativa</i> L.) với 3 loại cây cỏ gây hại chính trong ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long Tải xuống Tải xuống PDF