Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy mầm của một số mẫu giống lúa cạn địa phương thu thập tại tỉnh Sơn La Tải xuống Tải xuống PDF