Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhân giống cấp 1 tới khả năng hình thành quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo <i>Cordyceps militaris</i> Tải xuống Tải xuống PDF