Quay trở lại chi tiết bài báo Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết ethyl acetas của lá cây Dây lửa ít gân (<i>Rourea oligophlebia</i> Merr.) Tải xuống Tải xuống PDF