Quay trở lại chi tiết bài báo Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của vi khuẩn probiotic <i>Lactobacillus acidophilus</i> VTCC 12257 ở quy mô phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30l Tải xuống Tải xuống PDF