Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đánh giá độ phong phú, tương đồng của loài ve sầu (Hemiptera: Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Tải xuống Tải xuống PDF