Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương Tải xuống Tải xuống PDF