Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương

Các tác giả

  • Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng
  • Trần Văn Tiến
  • Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*

Từ khóa:

đậu tương, Kjeldahl, lipit, protein, Soxhlet

Tóm tắt

Hạt đậu tương là một trong những loại hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe, chúng được coi là nguồn cung cấp protein và lipid thực vật hoàn chỉnh cho cơ thể con người. Trong nghiên cứu này, 6 giống đậu tương (ĐT22, Cọc chùm B - CCB, đậu tương đen - ĐTĐ, Kwangan - KW, Cúc Hà Bắc - CHB và DT84) được đánh giá về hàm lượng protein, lipit tổng số và các chỉ số axit, iod (I2). Protein tổng số được xác định bằng phương pháp Kjeldahl truyền thống. Dầu từ hạt đậu tương được trích ly bằng hệ thống Soxhlet trong dung môi diethyl ether. Kết quả cho thấy, các giống đậu tương có chứa hàm lượng protein và lipit tổng số tương đối cao. Hàm lượng protein tổng số dao động từ 29,36 đến 37,32%, lipit dao động từ 19,8 đến 21,2%. Chỉ số axit tự do từ 0,12 đến 1,69 mg KOH/g và I2 trong khoảng 52,43-68,64 g I2/100 g. Trong đó các giống có hàm lượng protein cao là ĐTĐ và CHB. Về mặt dinh dưỡng, các giống đậu tương này đều là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao trong việc cung cấp đạm và các axit béo thiết yếu cho con người.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).65-68

Chỉ số phân loại

4.7

Tiểu sử tác giả

Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Trần Văn Tiến

Học viện Hành chính Quốc gia

Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-12-25

Ngày nhận bài 8/2/2022; ngày chuyển phản biện 11/2/2022; ngày nhận phản biện 7/3/2022; ngày chấp nhận đăng 11/3/2022

Cách trích dẫn

Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến, & Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*. (2022). Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(12). https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).65-68

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp