Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ứng dụng và ước tính chi phí xây dựng hệ thống phao quan trắc biển xa bờ Tải xuống Tải xuống PDF