Quay trở lại chi tiết bài báo Vi nhân giống cây dâu tây Mỹ thơm (<i>Fragaria ananassa</i> “pajaro”) bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Tải xuống Tải xuống PDF