Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng LED trong sản xuất cây giống một số loại hoa cúc tại Hà Nội

Các tác giả

  • Đỗ Thị Gấm*
  • Hoàng Thị Huyền, Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc
  • Nguyễn Văn Thao, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Thu Linh
  • Đinh Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Hà
  • Phan Hồng Khôi

Từ khóa:

cúc Farm, cúc Kim cương, cúc Pha lê, đèn LED nông nghiệp, nhân giống hoa cúc, sản xuất cây giống

Tóm tắt

Hoa cúc là loài cây có giá trị thương phẩm cao, chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng hoa cắt cành xuất khẩu tại Việt Nam. Thực tế cho thấy nhu cầu về giống cây hoa cúc là vô cùng lớn. Cây hoa cúc có đặc tính cây ngày ngắn, luôn yêu cầu chiếu sáng bổ sung trong giai đoạn nhân giống cấp 2 tại thời điểm vụ thu đông. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng ứng dụng đèn LED nông nghiệp tiết kiệm năng lượng thay thế các kiểu đèn truyền thống trong nhân giống cấp 2 một số giống cây hoa cúc tại Hà Nội. Kết quả cho thấy, kiểu đèn LED B3R7 660 nm (LED xanh 450 nm và LED đỏ 660 nm phối hợp theo tỷ lệ 7:3) là phù hợp nhất đối với quá trình nhân giống cấp 2 trong vườn ươm trên 3 giống hoa cúc được khảo sát là: Pha lê (Chrysanthemum indicum yellow), Kim cương (C. morifolium cv Kim Cuong) và Farm (C. morifolium Hibiki). Kiểu đèn LED này đều cho hiệu suất nhân chồi cao hơn so với đèn compact (lần lượt là 67,91, 18,47 và 26,89% tương ứng với các giống cúc Pha lê, Kim cương và Farm), đồng thời chất lượng cây giống được đánh giá là tương đương với cây cúc nuôi trồng dưới đèn compact. Hiệu quả tiết kiệm điện của mô hình sử dụng ánh sáng LED đạt khoảng 55,21% so với đèn compact.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).48-53

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Đỗ Thị Gấm*

Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Hoàng Thị Huyền, Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Nguyễn Văn Thao, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Thu Linh

Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Đinh Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Hà

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Phan Hồng Khôi

Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-12-25

Ngày nhận bài 22/4/2022; ngày chuyển phản biện 26/4/2022; ngày nhận phản biện 17/5/2022; ngày chấp nhận đăng 20/5/2022

Cách trích dẫn

Đỗ Thị Gấm*, Hoàng Thị Huyền, Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thao, Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Thu Linh, Đinh Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Hà, & Phan Hồng Khôi. (2022). Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng LED trong sản xuất cây giống một số loại hoa cúc tại Hà Nội. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(12). https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).48-53

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp