Đánh giá kết quả điều trị trật khớp quanh nguyệt bằng phương pháp mổ nắn và khâu dây chằng thuyền nguyệt

Các tác giả

  • Lê Ngọc Tuấn*, Nguyễn Thúc Bội Châu, Huỳnh Thị Linh Thu, Bùi Thị Lan Hương, Phạm Thanh Tân, Nguyễn Minh Lộc, Nguyễn Tấn Toàn, Phan Trí Nguyên, Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thái
  • Đỗ Phước Hùng

Từ khóa:

dây chằng thuyền nguyệt, khâu dây chằng thuyền nguyệt, trật khớp quanh nguyệt

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá kết quả điều trị trật khớp quanh nguyệt bằng phương pháp mổ nắn, khâu dây chằng thuyền nguyệt. Kết quả cho thấy, đa số bệnh nhân hết đau, chức năng cổ tay được phục hồi tốt. Sau mổ, đa số bệnh nhân (29/32 bệnh nhân) duỗi cổ tay đạt mức trung bình là 77,93o, gấp cổ tay đạt mức trung bình 73,69o, sức nắm bàn tay trung bình 41,35±5,15 kg, bằng 93,56% so với tay bình thường. 26 bệnh nhân có kết quả rất tốt, 01 bệnh nhân có kết quả tốt và 5 bệnh nhân có kết quả khá. Thời gian theo dõi trung bình là 32,35 tháng. Phẫu thuật bao gồm mổ nắn, khâu dây chằng thuyền nguyệt. Điểm chức năng trung bình là 81,30 (rất tốt). Như vậy, mổ nắn trật, khâu dây chằng thuyền nguyệt đã cho kết quả khả quan đối với trường hợp trật khớp quanh nguyệt cổ tay cấp và bán cấp. Kỹ thuật này giúp đa số bệnh nhân hết đau, với sức nắm bàn tay phục hồi tốt và khoảng cách thuyền nguyệt bình thường.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(3DB).03-07

Chỉ số phân loại

3.2

Tiểu sử tác giả

Lê Ngọc Tuấn*, Nguyễn Thúc Bội Châu, Huỳnh Thị Linh Thu, Bùi Thị Lan Hương, Phạm Thanh Tân, Nguyễn Minh Lộc, Nguyễn Tấn Toàn, Phan Trí Nguyên, Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thái

Khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, TP Hồ Chí Minh

Đỗ Phước Hùng

Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-03-29

Ngày nhận bài 6/2/2023; ngày chuyển phản biện 9/2/2023; ngày nhận phản biện 28/2/2023; ngày chấp nhận đăng 3/3/2023

Cách trích dẫn

Lê Ngọc Tuấn*, Nguyễn Thúc Bội Châu, Huỳnh Thị Linh Thu, Bùi Thị Lan Hương, Phạm Thanh Tân, Nguyễn Minh Lộc, Nguyễn Tấn Toàn, Phan Trí Nguyên, Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thái, & Đỗ Phước Hùng. (2023). Đánh giá kết quả điều trị trật khớp quanh nguyệt bằng phương pháp mổ nắn và khâu dây chằng thuyền nguyệt. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(3ĐB). https://doi.org/10.31276/VJST.65(3DB).03-07