Nghiên cứu định lượng hỗn hợp 3 thành phần paracetamol, ibuprofen và caffeine trong chế phẩm viên nang bằng quang phổ tử ngoại tỷ đối

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Thiện*
  • Nguyễn Ngọc Ánh

Từ khóa:

caffeine, định lượng, ibuprofen, paracetamol, quang phổ tử ngoại tỷ đối, 3 thành phần

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng quang phổ tử ngoại tỷ đối để xác định nồng độ các chất trong hỗn hợp 3 thành phần chứa paracetamol (PA), ibuprofen (IBU) và caffeine (CA) mà không cần xử lý hóa học. Dung môi sử dụng trong phân tích là hỗn hợp ethanol và nước, đảm bảo thân thiện môi trường và an toàn cho người sử dụng. Phương pháp quang phổ
tử ngoại tỷ đối là dựa vào hiệu số giữa biên độ đỉnh của phổ tử ngoại tỷ đối ở 2 bước sóng để xây dựng phương trình hồi quy, thông số phân tích. Hai bước sóng được chọn trong phổ tử ngoại tỷ đối với PA, IBU, CA lần lượt là 246 và 275 nm, 218 và 245 nm, 244 và 278 nm. Khoảng nồng độ xét tuyến tính với PA và IBU là 4-40 µg/ml, với CA là 0,8-8 µg/ml; giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của PA, IBU, CA lần lượt là 0,78, 1,18, 0,38 µg/ml và 2,37, 3,59, 1,17 µg/ml. Phương pháp quang phổ tử ngoại tỷ đối đã xác định thành công nồng độ 3 chất trong hỗn hợp thuốc trong phòng thí nghiệm và thuốc thương mại.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).25-30

Chỉ số phân loại

3.4

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Đức Thiện*

 Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Ánh

Lớp M1 K74, Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamFaculty of Basic Science, Hanoi University of Pharmacy,

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 11/10/2022; ngày gửi phản biện 14/10/2022; ngày nhận phản biện 10/11/2022; ngày chấp nhận đăng 15/11/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Đức Thiện*, & Nguyễn Ngọc Ánh. (2023). Nghiên cứu định lượng hỗn hợp 3 thành phần paracetamol, ibuprofen và caffeine trong chế phẩm viên nang bằng quang phổ tử ngoại tỷ đối. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).25-30

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược