Nghiên cứu mật độ trồng thích hợp cho giống chuối tiêu già Nam Mỹ trên đất dồn thửa, đổi ruộng tại tỉnh Vĩnh Phúc

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Lam*, Lê Thành Phượng, Nguyễn Phương Tùng
  • Lê Thị Lý

Từ khóa:

chuối tiêu già Nam Mỹ, dồn thửa, mật độ trồng, Vĩnh Phúc

Tóm tắt

Vĩnh Tường là huyện đi đầu trong công tác dồn thửa, đổi ruộng của tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích đất được dồn thửa, đổi ruộng của huyện Vĩnh Tường là vùng đất bãi ven sông Hồng, rất phù hợp cho cây chuối tiêu sinh trưởng, phát triển. Trong các năm 2019-2021, nông dân Vĩnh Tường đã đưa giống chuối tiêu Hồng vào sản xuất, tuy nhiên tỷ lệ cây bị mắc bệnh thối củ cao, sinh trưởng kém, năng suất thấp. Giống chuối tiêu già Nam Mỹ có nhiều ưu điểm hơn các giống chuối tiêu khác như: sinh trưởng khỏe, kháng sâu bệnh tốt, năng suất cao... Tuy nhiên, mật độ trồng có ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây giống. Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022, với 4 mật độ trồng: 3.330, 2.000, 1.600 và 1.340 cây/ha. Kết quả nghiên cứu đã xác định được với mật độ trồng 2.000 cây/ha (2,5x2 m) cây có sức sinh trưởng thân, lá tốt, ít sâu bệnh hại, năng suất đạt 55.200 kg/ha, đây là mật độ phù hợp nhất đối với giống chuối tiêu già Nam Mỹ sản xuất tại huyện Vĩnh Tường.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).43-47

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Văn Lam*, Lê Thành Phượng, Nguyễn Phương Tùng

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ, 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Lê Thị Lý

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Tường, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 27/2/2023; ngày chuyển phản biện 2/3/2023; ngày nhận phản biện 24/3/2023; ngày chấp nhận đăng 28/3/2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn Lam*, Lê Thành Phượng, Nguyễn Phương Tùng, & Lê Thị Lý. (2023). Nghiên cứu mật độ trồng thích hợp cho giống chuối tiêu già Nam Mỹ trên đất dồn thửa, đổi ruộng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).43-47

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp