Phân lập và tuyển chọn một số dòng nấm có khả năng ức chế sự phát triển của nấm Corticium salmonicolor gây bệnh trên cây cao su

Các tác giả

  • Trần Hồng Anh*, Võ Đình Quang, Nguyễn Thị Liên*
  • Lương Thị Thu Hằng

Từ khóa:

cao su, corticium salmonicolor, nấm hồng, phân lập, ức chế

Tóm tắt

Cao su (Havea brasiliensis Muell.Arg.) là một trong những cây công nghiệp quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát triển và tăng diện tích cây cao su đang gặp những khó khăn, trong đó khó nhất là phòng và trị bệnh cho cây. Trong số các bệnh thường gặp thì bệnh nấm hồng do nấm Corticium salmonicolor gây ra là một bệnh phổ biến. Trong nghiên cứu này, từ 20 mẫu đất vườn cao su và đất tự nhiên đã phân lập được 65 chủng nấm mốc và 288 chủng xạ khuẩn. Khả năng đối kháng của 65 chủng nấm mốc đối với sự phát triển của nấm hồng biến động rất lớn theo thời gian, trong đó 2 chủng PT15G9 và CT14G1 đối kháng 100% với nấm hồng chỉ sau 7 ngày nuôi cấy và chủng PC4G8 đối kháng 76% với nấm hồng sau 28 ngày nuôi cấy. Dựa vào đặc điểm khuẩn lạc trên thạch, quan sát đặc điểm vi học; dựa vào khóa phân loại của Robert A. Samson (1984) và của Bergey (1994) có thể xác định chủng PC4G8 là nấm Aspergillus sp., chủng CT14G1 là nấm Trichoderma sp., chủng PC15G9 là xạ khuẩn Kibdelosporangium sp. Việc kết hợp cả 3 chủng này đã ức chế mạnh nhất sự phát triển của nấm hồng trên đoạn cắt thân cao su.

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Trần Hồng Anh*, Võ Đình Quang, Nguyễn Thị Liên

Chi nhánh Viện ứng dụng Công nghệ tại Tp Hồ Chí Min

Lương Thị Thu Hằng

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tải xuống

Đã xuất bản

2017-02-25

Ngày nhận bài: 10/06/2016; ngày chuyển phản biện: 13/06/2016; ngày nhận phản biện: 29/07/2016; ngày chấp nhận đăng: 01/08/2016

Cách trích dẫn

Trần Hồng Anh*, Võ Đình Quang, Nguyễn Thị Liên, & Lương Thị Thu Hằng. (2017). Phân lập và tuyển chọn một số dòng nấm có khả năng ức chế sự phát triển của nấm Corticium salmonicolor gây bệnh trên cây cao su. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 59(2). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/531

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp