Phát triển phương pháp xác định tổn hao ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng và mạng nơ-ron nhân tạo

Các tác giả

  • Lưu Trần Hữu Tín, Hồ Đức Duy

Từ khóa:

mạng nơ-ron nhân tạo, theo dõi và chẩn đoán kết cấu, tổn hao ứng suất trước, trở kháng, vùng neo cáp

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, một phương pháp xác định tổn hao ứng suất trước trong vùng neo cáp của kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước sử dụng đáp ứng trở kháng kết hợp với mạng nơ-ron nhân tạo được phát triển. Trước tiên, cơ sở lý thuyết về đáp ứng trở kháng, phương pháp chẩn đoán sự xuất hiện và mức độ của tổn hao ứng suất trước được giới thiệu. Trong đó, sự xuất hiện của tổn hao ứng suất trước được xác định bằng chỉ số đánh giá MAPD (Mean Absolute Percentage Deviation). Sau đó, mức độ của tổn hao ứng suất trước được xác định bằng mạng nơ-ron nhân tạo. Tính khả thi của phương pháp kiến nghị được kiểm chứng thông qua mô phỏng số cho vùng neo cáp với nhiều mức độ tổn hao khác nhau. Độ tin cậy mô phỏng số của đáp ứng trở kháng được đánh giá bằng cách so sánh với kết quả thực nghiệm. Cuối cùng, sự xuất hiện và mức độ của tổn hao ứng suất trước được xác định chính xác bằng phương pháp kiến nghị. Các kết quả từ nghiên cứu cho thấy phương pháp kiến nghị đạt được hiệu quả cao trong việc xác định tổn hao ứng suất trước trong vùng neo cáp.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.63(3).33-39

Chỉ số phân loại

2.1

Tiểu sử tác giả

Lưu Trần Hữu Tín, Hồ Đức Duy

Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2021-03-30

Ngày nhận bài 17/8/2020; ngày chuyển phản biện 20/8/2020; ngày nhận phản biện 21/9/2020; ngày chấp nhận đăng 5/10/2020

Cách trích dẫn

Lưu Trần Hữu Tín, Hồ Đức Duy. (2021). Phát triển phương pháp xác định tổn hao ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng và mạng nơ-ron nhân tạo. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 63(3). https://doi.org/10.31276/VJST.63(3).33-39

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ