Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm ho và long đờm của cao lỏng Khái thấu - BT trên thực nghiệm

Các tác giả

  • Phạm Quốc Bình*
  • Đinh Minh Mẫn

Từ khóa:

Chống viêm, Khái thấu - BT

Tóm tắt

Bài thuốc nam Khái thấu - BT điều trị kháng viêm cấp, giảm ho, long đờm là bài thuốc dân gian, thành phần bài thuốc hoàn toàn từ thuốc nam được áp dụng điều trị lâm sàng cho bệnh nhân từ năm 1998 được bào chế dưới dạng cao lỏng. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá các tác dụng chống viêm cấp, giảm ho, long đờm của cao lỏng Khái thấu - BT trên thực nghiệm. Nghiên cứu tác dụng chống viêm được thực hiện bằng phương pháp dùng carrageenan gây phù chân chuột cống trắng. Việc đánh giá tác dụng long đờm và giảm ho được thực hiện trên 40 con chuột nhắt trắng được chia ngẫu nhiên vào 4 lô, mỗi lô 10 con. Kết quả cho thấy, cao lỏng Khái thấu - BT liều 9,6 ml/kg/ngày có tác dụng chống viêm cấp ở thời điểm 6 giờ và 24 giờ, có tác dụng long đờm trên mô hình thực nghiệm, làm kéo dài thời gian tiềm tàng xuất hiện cơn ho trên chuột nhắt trắng gây ra do amoniac. Qua nghiên cứu, có thể kết luận: Bài thuốc Khái thấu - BT có tác dụng chống viêm trên chuột nhắt trắng ở liều 9,6 ml/kg; tác dụng giảm ho ở liều 7,2 ml/kg và 21,6 ml/kg. Tác dụng giảm ho của cao lỏng Khái thấu - BT tương đương với codein liều 20 mg/kg.

 

Chỉ số phân loại

3.4

Tiểu sử tác giả

Phạm Quốc Bình

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Đinh Minh Mẫn

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an

Tải xuống

Đã xuất bản

2017-12-25

Ngày nhận bài: 28/08/2017; ngày chuyển phản biện: 31/08/2017; ngày nhận phản biện: 04/10/2017; ngày chấp nhận đăng: 18/10/2017

Cách trích dẫn

Phạm, Q. B., & Đinh , M. M. (2017). Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm ho và long đờm của cao lỏng Khái thấu - BT trên thực nghiệm. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 59(12). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/100