Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Đinh Công Khánh
  • Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu
  • Nguyễn Phú Hoà*
  • Thái Ngọc Trí

Từ khóa:

cá nhói mình tròn, Cần Giờ, đặc điểm hình thái, Strongylura leiura

Tóm tắt

Loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) phân bố ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, có tên địa phương “cá xương xanh”. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thái của 70 mẫu cá thể cho thấy, cá nhói mình tròn có chiều dài 410-1.060 mm (trung bình 741,71 mm), khối lượng 90-2.600 g (trung bình 618,73 g), có 17-24 tia vây lưng, 22-29 tia vây hậu môn, 12-19 tia vây ngực; vây bụng nhỏ, ở thấp có 9-13 tia; vảy đường bên có 192-427 vảy nhỏ cho thấy sự tăng trưởng của loài cá này ở vùng biển ven bờ Cần Giờ với các hệ số tăng trưởng b nằm trong khoảng 3,431-3,501, giá trị R2 dao động trong khoảng 0,875-0,926. Kết quả nghiên cứu về hình thái cấu tạo ngoài của cơ thể cá nhói có thể giúp phân biệt được cá thể đực và cá thể cái của loài này dựa vào hình thái ngoài của cơ quan sinh dục. Đối với cá thể đực, gai sinh dục có màu hồng nhạt; đối vi cá thể cái không có gai sinh dục, có lỗ sinh dục tròn và có màu hồng nhạt. Cá cái khi thành thục sinh dục vào giai đoạn cuối III-IV có lỗ sinh dục lớn và có màu hồng đậm.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).48-53

Chỉ số phân loại

4.5

Tiểu sử tác giả

Đinh Công Khánh

Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Chi cục Thuỷ sản TP Hồ Chí Minh

Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu

Chi cục Thuỷ sản TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Phú Hoà*

Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Thái Ngọc Trí

Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-09-25

Ngày nhận bài 25/11/2021; ngày chuyển phản biện 1/12/2021; ngày nhận phản biện 24/12/2021; ngày chấp nhận đăng 29/12/2021

Cách trích dẫn

Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà*, & Thái Ngọc Trí. (2022). Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).48-53

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp