Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans trong hệ thống quang sinh vận hành bằng khí

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Bách*
  • Phạm Tài Minh
  • Vũ Lê Diệu Hương
  • Phí Thị Cẩm Miện

Từ khóa:

Chaetoceros calcitrans, cường độ ánh sáng, hệ thống quang sinh vận hành bằng khí, ôxy hoà tan, tốc độ dòng chảy

Tóm tắt

Chaetoceros calcitrans là loài tảo silic nước mặn, kích thước nhỏ, có hàm lượng dinh dưỡng cao, được sử dụng phổ biến làm nguồn thức ăn cho ấu trùng các loài thủy sản. Ở Việt Nam, tảo C. calcitrans được nhân giống từ các bình nhỏ, sau đó nâng dần thể tích nuôi tới các bể hở lớn. Mặc dù tảo C. calcitrans được nuôi ở nhiều cơ sở sản xuất giống thuỷ sản nhưng quá trình nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn, như tảo phát triển không ổn định, mật độ thấp hoặc dễ bị tàn lụi, nguyên nhân do tạp nhiễm, chất lượng giống ban đầu không đồng đều, khuấy trộn khí chưa hiệu quả và nhiệt độ không ổn định. Nghiên cứu này thử nghiệm hệ thống quang sinh vận hành bằng khí đẩy (Air-lift photobioreactor-ALPBR) để nhân giống C. calcitrans. Hệ thống ALPBR được lắp đặt bằng các ống thuỷ tinh có đường kính 32 mm và tổng chiều dài 18 m, thể tích 14,5 l. Điều kiện vận hành của hệ thống ở mật độ tiếp giống 0,5-0,75×106 tế bào/ml, tốc độ dòng 40 cm/giây và cường độ ánh sáng 12,5 klux ở nhiệt độ từ 26-28°C. Mật độ tảo C. calcitrans đạt cao nhất ở mức 7,65×106 tế bào/ml. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy có thể áp dụng hệ thống ALPBR để nhân giống và sinh khối tảo C. calcitrans làm thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).66-72

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Đức Bách*

Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Tài Minh

Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, 1A Trần Tế Xương, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam

Vũ Lê Diệu Hương

Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Phí Thị Cẩm Miện

Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-02-25

Ngày nhận bài 19/7/2021; ngày chuyển phản biện 22/7/2021; ngày nhận phản biện 18/8/2021; ngày chấp nhận đăng 23/8/2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Đức Bách*, Phạm Tài Minh, Vũ Lê Diệu Hương, & Phí Thị Cẩm Miện. (2023). Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans trong hệ thống quang sinh vận hành bằng khí. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(2). https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).66-72

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp