Xác định tần suất kiểu gen đồng hợp và dị hợp của kiểu hình xoáy lưng trên chó xoáy Phú Quốc (Canis familiaris) tại Việt Nam bằng kỹ thuật real-time PCR

Các tác giả

  • Quan Quốc Đăng**
  • Trần Hoàng Dũng
  • Chung Anh Dũng
  • Phạm Công Hoạt

Từ khóa:

Chó xoáy lưng Phú Quốc, dị hợp, đồng hợp, real-time PCR, sao chép số biến thể, viêm xoang thần kinh

Tóm tắt

Chó Phú Quốc là một loại chó riêng của đảo Phú Quốc. Đặc điểm phân biệt với các loại chó khác là các xoáy lông ở trên sống lưng, là một trong ba dòng chó có xoáy lông trên lưng trên thế giới. Tính trạng xoáy lưng là tính trạng trội (ký hiệu R) liên quan đến triệu chứng viêm xoang thần kinh, gây thoái hóa giống và tử vong trong bầy đàn. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật real-time PCR với 4 cặp mồi được sử dụng nhằm đánh giá sự thay đổi số bản copy (copy number variation - CNV) của vùng DNA 133 kb trên nhiễm sắc thể (NST) số 18 quy định tính trạng trội xoáy lưng với mục đích xác định tần suất của kiểu gen đồng hợp và dị hợp của gen R trên chó Phú Quốc. Kết quả thu được có thể sử dụng nhằm kiểm tra kiểu gen của tính trạng xoáy lưng trong quá trình bảo tồn, hạn chế sự phát triển của bệnh viêm xoang thần kinh, tạo cân bằng quần thể và phát triển dòng chó đặc trưng này của Việt Nam.

 

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Quan Quốc Đăng*

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh

Trần Hoàng Dũng

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chung Anh Dũng

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

Phạm Công Hoạt

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải xuống

Đã xuất bản

2017-11-25

Ngày nhận bài: 15/09/2017; ngày chuyển phản biện: 18/09/2017; ngày nhận phản biện: 20/10/2017; ngày chấp nhận đăng: 27/10/2017

Cách trích dẫn

Quan Quốc Đăng*, Trần Hoàng Dũng, Chung Anh Dũng, & Phạm Công Hoạt. (2017). Xác định tần suất kiểu gen đồng hợp và dị hợp của kiểu hình xoáy lưng trên chó xoáy Phú Quốc (Canis familiaris) tại Việt Nam bằng kỹ thuật real-time PCR. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 59(11). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/225