Nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh tế bào gamma delta T trên bệnh nhân ung thư phổi

Các tác giả

  • Nguyễn Quý Linh*, Tạ Thành Đạt, Trần Vân Khánh
  • Lê Văn Toàn, Trần Huy Thịnh

Từ khóa:

liệu pháp miễn dịch tự thân, tế bào gamma delta T (γδT), ung thư phổi

Tóm tắt

Liệu pháp miễn dịch sử dụng tế bào lympho tự thân là một trong những liệu pháp điều trị kết hợp an toàn và khá hiệu quả cho nhiều loại ung thư hiện nay, trong đó có ung thư phổi. Mục đích của nghiên cứu là hoàn thiện quy trình tách chiết, nuôi cấy hoạt hóa tế bào gamma delta T (γδT) trên bệnh nhân ung thư phổi. 10 bệnh nhân ung thư phổi được lựa chọn vào nghiên cứu, mỗi bệnh nhân được thu thập 10 ml máu, tiến hành tách chiết, nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh, đánh giá hoạt tính miễn dịch. Kết quả cho thấy, số lượng tế bào γ T tách từ 10 ml máu ngoại vi của bệnh nhân ung thư phổi là 1,96x104 tế bào. Sau 14 ngày nuôi cấy, số lượng tế bào lympho thu được trung bình là 2,93x108, tỷ lệ sống trung bình đạt 90%, trong đó, tế bào γδT chiếm 83,2% quần thể tế bào thu được. Tế bào γδT sau nuôi cấy thể hiện các hoạt tính miễn dịch như khả năng gây độc cho tế bào ung thư và tăng tiết các cytokine như IFNγ.

 

Chỉ số phân loại

3.1

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Quý Linh*, Tạ Thành Đạt, Trần Vân Khánh

Trung tâm Nghiên cứu gen - protein, Trường Đại học Y Hà Nội

Lê Văn Toàn, Trần Huy Thịnh

Bộ môn Sinh học tế bào, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-02-25

Ngày nhận bài: 05/09/2019; ngày chuyển phản biện: 09/09/2019; ngày nhận phản biện: 11/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 04/11/2019

Cách trích dẫn

, N. Q. L. T. T. Đạt, T. V. K., & Lê Văn Toàn, Trần Huy Thịnh. (2020). Nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh tế bào gamma delta T trên bệnh nhân ung thư phổi. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(2). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/28

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược