Nghiên cứu bào chế Liposome Amphotericin B

Các tác giả

  • Nguyễn Tuấn Quang**
  • Phạm Thị Minh Huệ

Từ khóa:

bào chế, hydrat hóa film, Liposome Amphotericin B, pha loãng ethanol

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bào chế Liposome Amphotericin B (AmB) theo 2 phương pháp: hydrat hóa film và pha loãng ethanol. Các thành phần chính dùng để bào chế bao gồm AmB, hydrogenated soybean phosphatidylcholine (HSPC), distearoyl phosphatidylglycerol (DSPG) và cholesterol. Từ kết quả nghiên cứu, đã lựa chọn được một số yếu tố công thức cũng như quy trình bào chế có hiệu quả cao nhất. Với phương pháp hydrat hóa film, đã lựa chọn được tỷ lệ dược chất/tổng lượng lipid là 9% mol; tỷ lệ HSPC/DSPG là 2/0,8; dung dịch hydrat hóa là đệm citrat pH = 5 và bào chế được Liposome AmB có kích thước tiểu phân (KTTP) = 228 nm, độ phân bố KTTP (PDI) = 0,189, hiệu suất Liposome hóa là 89,41%. Với phương pháp pha loãng ethanol, lựa chọn được tỷ lệ thể tích pha ethanol/pha nước là 8/100, nhiệt độ phối hợp 2 pha là 600C, tốc độ khuấy trộn 2 pha là 3900 vòng/phút cho quy trình bào chế; bào chế được Liposome AmB có KTTP = 190 nm, PDI = 0,136, hiệu suất Liposome hóa là 73,20%.

Chỉ số phân loại

3.4

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Tuấn Quang*

Học viện Quân y

Phạm Thị Minh Huệ

Trường Đại học Dược Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2015-08-25

Ngày nhận bài 4.5.2015, ngày chuyển phản biện 6.5.2015, ngày nhận phản biện 1.6.2015, ngày chấp nhận đăng 8.6.2015

Cách trích dẫn

Nguyễn Tuấn Quang*, & Phạm Thị Minh Huệ. (2015). Nghiên cứu bào chế Liposome Amphotericin B. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 57(8). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/719

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược