Tác dụng bảo vệ gan của cao rễ cây Xáo tam phân (Paramignya Trimera) trên mô hình chuột bị gây tổn thương gan bằng paracetamol

Các tác giả

  • Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Cúc
  • Trần Thu Hường, Phạm Ngọc Khanh, Ninh Thế Sơn, Nguyễn Mạnh Cường

Từ khóa:

bảo vệ gan, paracetamol, Paramignya Trimera, Xáo tam phân

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cao methanol và cao nước cây Xáo tam phân (Paramignya Trimera) trên mô hình tổn thương gan ở chuột, gây ra bởi paracetamol. Kết quả cho thấy, ở liều 10 g/kgP, cao nước Xáo tam phân làm giảm nồng độ enzym AST, ALT huyết thanh và hạn chế tổn thương gan gây ra bởi paracetamol liều 400 mg/kgP trên chuột; còn cao methanol Xáo tam phân, ở liều 10 g/kgP có tác dụng bảo vệ gan tương đương với sylimarin ở mức liều 50 mg/kgP.

Chỉ số phân loại

3.4

Tiểu sử tác giả

Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Cúc

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trần Thu Hường, Phạm Ngọc Khanh, Ninh Thế Sơn, Nguyễn Mạnh Cường

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2015-02-25

Cách trích dẫn

Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Cúc, & Trần Thu Hường, Phạm Ngọc Khanh, Ninh Thế Sơn, Nguyễn Mạnh Cường. (2015). Tác dụng bảo vệ gan của cao rễ cây Xáo tam phân (Paramignya Trimera) trên mô hình chuột bị gây tổn thương gan bằng paracetamol. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 57(2). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/791

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược