Phân lập, tuyển chọn chủng Streptomyces sp. và vi nấm Trichoderma sp. đối kháng với nấm Colletotrichum sp. CC1.5 gây bệnh khô cành, khô quả trên cây cà phê ở tỉnh Đắk Nông

Các tác giả

  • Nguyễn Bá Thọ*, Trương Minh Ngọc, Đỗ Thị Mai Trinh, Nguyễn Đào Thanh Hương, Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Liên, Hồ Thị Nguyệt, Lê Thị Huyền

Từ khóa:

bệnh thán thư, cà phê, Colletotrichum, Streptomyces, Trichoderma

Tóm tắt

Bệnh thán thư (Anthracnose) hay còn gọi là bệnh khô cành, khô quả là một trong những bệnh gây hại nghiêm trọng trên cây cà phê. Phòng trừ bệnh khô cành, khô quả trên cây cà phê bằng biện pháp sinh học là giải pháp cần thay thế trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Nghiên cứu được tiến hành nhằm tuyển chọn được chủng Streptomyces Trichoderma có khả năng đối kháng mạnh với vi nấm Colletotrichum sp. CC1.5 gây bệnh khô cành, khô quả trên cây cà phê. Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được 1 chủng xạ khuẩn ĐR9S2 có khả năng đối kháng cao với vi nấm Colletotrichum sp. CC1.5 sau 8 ngày bằng phương pháp đối kháng trực tiếp và khuếch tán qua lỗ thạch, hiệu quả đối kháng và vòng vô khuẩn đạt lần lượt là 71,85% và 28,63 mm; 1 chủng nấm Trichoderma ĐR10T8 có hiệu quả đối kháng với nấm Colletotrichum sp. CC1.5 sau 5 ngày là 100%. Kết quả phân tích trình tự gen của chủng xạ khuẩn ĐR9S2 là Streptomyces hiroshimensis và vi nấm ĐR10T8 là Trichoderma viride.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(10DB).76-80

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Bá Thọ*, Trương Minh Ngọc, Đỗ Thị Mai Trinh, Nguyễn Đào Thanh Hương, Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Liên, Hồ Thị Nguyệt, Lê Thị Huyền

Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-10-12

Ngày nhận bài 4/7/2022; ngày chuyển phản biện 8/7/2022; ngày nhận phản biện 21/7/2022; ngày chấp nhận đăng 26/7/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Bá Thọ*, Trương Minh Ngọc, Đỗ Thị Mai Trinh, Nguyễn Đào Thanh Hương, Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Liên, Hồ Thị Nguyệt, Lê Thị Huyền. (2022). Phân lập, tuyển chọn chủng Streptomyces sp. và vi nấm Trichoderma sp. đối kháng với nấm Colletotrichum sp. CC1.5 gây bệnh khô cành, khô quả trên cây cà phê ở tỉnh Đắk Nông. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(10ĐB). https://doi.org/10.31276/VJST.64(10DB).76-80